Ekologiczne płyty drogowe podłogi magazynowe - rewolucyjne rozwiązanie dla trwałych nawierzchni

## Wprowadzenie

Płyty drogowe od supermaty , znane również jako płyty wykopowe lub płyty budowlane, to tymczasowe płyty stalowe, które umieszcza się na rozkopanych ulicach lub trawnikach w celu zakrycia dziur podczas prac budowlanych lub komunalnych. 

Płyty te pozwalają samochodom i pieszym bezpiecznie przejechać nad otwartym wykopem lub dziurą i zapobiegają wpadaniu gruzu. Mogą one wytrzymać bardzo duże obciążenia związane z ruchem drogowym i pozostają stabilne na większości powierzchni, a jednocześnie są wystarczająco przenośne, aby ekipy mogły nimi manewrować i je instalować.

Płyty drogowe są istotnym środkiem ostrożności w aktywnych strefach budowy, zwłaszcza w obszarach o dużym natężeniu ruchu, takich jak ruchliwe ulice w centrum miasta. Chronią one zarówno pracowników w wykopach, jak i ogół społeczeństwa przejeżdżającego lub spacerującego w pobliżu.

W tym przewodniku omówimy główne rodzaje płyt drogowych, typowe zastosowania, zalety, nośność, wskazówki dotyczące instalacji i konserwacji, szacunkowe koszty i najlepszych producentów. Celem jest zapewnienie pomocnego przeglądu płyt drogowych, aby można było określić, czy mają one sens w nadchodzącym projekcie budowlanym lub użyteczności publicznej.

## Rodzaje płyt drogowych

Istnieją dwa główne rodzaje płyt drogowych - stalowe i plastikowe. Płyty drogowe są również dostępne w opcji tymczasowej lub stałej.

** Stalowe płyty drogowe **

Stalowe płyty drogowe są najbardziej powszechnym i trwałym rodzajem płyt drogowych. Są one wykonane z wytrzymałej stali i mogą wytrzymać duże obciążenia pojazdów. Płyty stalowe są dostępne w różnych grubościach i nośnościach. Grubsze płyty stalowe o grubości 1 cala lub większej mogą wytrzymać obciążenie ponad 100 ton. Stalowe płyty drogowe nadają się do wielokrotnego użytku i mają długą żywotność, jeśli są odpowiednio konserwowane.

Zalety stalowych płyt drogowych obejmują

- Wysoka nośność 

- Trwałość dla ruchu ciężkich pojazdów

- Możliwość wielokrotnego użytku w wielu projektach

- Odporność na ekstremalne warunki pogodowe

** Plastikowe płyty drogowe ** 

Plastikowe płyty drogowe stanowią lżejszą i bardziej przystępną cenowo opcję. Są one wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości. Płyty plastikowe mają zazwyczaj grubość od 1/2 cala do 1 cala. W zależności od grubości mogą wytrzymać obciążenie od 15 do 70 ton. 

Plastikowe płyty drogowe lepiej nadają się do zastosowań z mniejszymi obciążeniami pojazdów. Mają one następujące zalety:

- Niższa waga dla łatwiejszej obsługi

- Niższy koszt

- Szybki montaż i demontaż

- Nieprzewodzący materiał 

Wadami plastikowych płyt są niższa trwałość i nośność w porównaniu do stali. Plastik może stać się kruchy w bardzo niskich temperaturach.

**Tymczasowe a stałe**

Zarówno stalowe, jak i plastikowe płyty drogowe są dostępne w wersji tymczasowej lub stałej. 

Płyty tymczasowe są przeznaczone do krótkotrwałego umieszczania nad dziurą lub miejscem prac. Są one używane do ponownego otwierania dróg do czasu wykonania trwałych napraw. Tymczasowe płyty drogowe mogą pozostawać na miejscu od kilku godzin do kilku miesięcy.

Stałe płyty drogowe tworzą trwałą, wzmocnioną nawierzchnię. Są one instalowane i pozostawiane na miejscu półtrwale lub na stałe. Płyty stałe mają wyższe specyfikacje techniczne, aby wytrzymać długotrwałe duże obciążenia ruchem drogowym. Zapewniają trwałą powierzchnię jezdną przez wiele lat na niestabilnych obszarach drogowych.

## Zastosowania

Płyty drogowe, znane również jako płyty drogowe lub płyty do wykopów, mają kilka ważnych zastosowań w budownictwie, usługach komunalnych, imprezach, konserwacji i nie tylko. 

### Budowa

Płyty drogowe są niezbędnym narzędziem w wielu projektach budowlanych. Umożliwiają one pojazdom i sprzętowi przejeżdżanie nad otwartymi rowami, dziurami i wykopami podczas prac budowlanych. Dzięki temu obszar pozostaje dostępny, a jednocześnie chronieni są pracownicy znajdujący się w wykopie. Płyty drogowe umożliwiają kontynuowanie budowy bez blokowania dostępu dla dostaw, pracowników i innych pojazdów.

### Usługi komunalne 

Firmy użyteczności publicznej polegają na płytach drogowych podczas wszelkich prac związanych z podziemnymi instalacjami. Gdy rury, kable lub linie wymagają konserwacji lub instalacji pod drogami i chodnikami, płyty umożliwiają załogom bezpieczny dostęp do obszaru. Płyty mogą być usuwane codziennie i wymieniane nad wszelkimi otwartymi otworami lub wykopami. Dzięki temu drogi pozostają otwarte ponad trwającymi projektami podziemnych instalacji.

### Wydarzenia

W przypadku koncertów, festiwali i innych dużych wydarzeń, płyty drogowe zapewniają solidną podłogę na trawie lub ziemi. Organizatorzy imprez używają zazębiających się płyt do tworzenia tymczasowych dróg i ścieżek dla ruchu pojazdów i pieszych. Wytrzymałe płyty zapobiegają zapadaniu się w miękkim podłożu. Chronią one teren przed uszkodzeniem.

### Konserwacja

Ekipy drogowe używają płyt podczas konserwacji i napraw dróg. Płyty umożliwiają prace asfaltowe lub betonowe przy jednoczesnym zachowaniu otwartych pasów ruchu. Zapewniają one również bezpieczne pomosty nad problematycznymi obszarami lub zagrożeniami na drodze do czasu przeprowadzenia pełnej naprawy.

## Zalety płyt drogowych 

Płyty drogowe zapewniają liczne korzyści dla projektów budowlanych i utrzymania infrastruktury. 

### Ochrona nawierzchni dróg

Jedną z głównych zalet płyt drogowych jest to, że chronią one nawierzchnię drogi podczas prac budowlanych lub konserwacyjnych. Płyty drogowe rozkładają ciężar pojazdów i sprzętu na większym obszarze, zapobiegając uszkodzeniom drogi. Pozwala to uniknąć kosztownych napraw lub wymiany nawierzchni po zakończeniu prac. Płyty drogowe utrzymują oryginalną drogę w nienaruszonym stanie.

### Umożliwia dostęp 

Płyty drogowe umożliwiają pracownikom, mieszkańcom i ruchowi drogowemu dalszy dostęp do drogi lub obszaru podczas prac budowlanych lub konserwacyjnych. Zamiast całkowicie zamykać drogę lub chodnik, płyty można zainstalować w celu zakrycia rowów lub dziur, utrzymując dostęp i unikając poważnych zakłóceń ruchu. Dzięki temu obszary pozostają otwarte dla biznesu i unika się niedogodności dla lokalnych mieszkańców.

### Wielokrotnego użytku

Płyty drogowe są przeznaczone do wielokrotnego użytku i mogą być wykorzystywane w wielu projektach przez wiele lat. Ten sam zestaw płyt może być przenoszony z miejsca na miejsce w zależności od potrzeb. Eliminuje to konieczność zakupu nowych materiałów do każdego projektu, co pozwala obniżyć koszty. Zmniejsza to również ilość odpadów w porównaniu do rozwiązań jednorazowych. Ponowne wykorzystanie płyt drogowych to wydajna i zrównoważona praktyka.

## Bezpieczeństwo

Płyty drogowe zapewniają ważne środki bezpieczeństwa na placach budowy i obszarach z niedokończonymi drogami lub otworami w ziemi. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby chronić pracowników i społeczeństwo.  

Niektóre kluczowe kwestie bezpieczeństwa związane z płytami drogowymi obejmują:

- **Znaki ostrzegawcze** - płyty drogowe na ulicach, chodnikach lub innych obszarach publicznych powinny mieć widoczne znaki ostrzegawcze i odblaski, które ostrzegają pieszych, rowerzystów i kierowców o ich obecności. Zapobiega to wypadkom spowodowanym potknięciem się lub uderzeniem pojazdów w podniesione krawędzie płyt. Znaki ostrzegawcze powinny być dobrze widoczne i odpowiednio rozmieszczone w zależności od lokalizacji płyty drogowej.

- Zakrywanie dziur/szczelin** - płyty drogowe to skuteczny sposób na tymczasowe zakrycie dziur, rowów, niedokończonych dróg i innych otworów. Chroni to ludzi przed wpadnięciem w niebezpieczne szczeliny w ziemi. Płyty tworzą płaską, równą powierzchnię do czasu zakończenia prac budowlanych lub naprawczych. Prawidłowa instalacja jest kluczem do zapewnienia, że żadne krawędzie nie zostaną podniesione.

- **Powierzchnia antypoślizgowa** - płyty drogowe są zaprojektowane z przyczepnymi lub antypoślizgowymi powłokami i powierzchniami. Ma to zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa, ponieważ płyty są często umieszczane w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego. Antypoślizgowa tekstura pomaga zapobiegać poślizgnięciu się pieszych i pracowników na stalowej powierzchni, jeśli stanie się ona mokra lub oblodzona. Ważna jest właściwa konserwacja.

Przestrzeganie najlepszych praktyk bezpieczeństwa i podejmowanie odpowiednich środków ostrożności za pomocą znaków ostrzegawczych, instalacji i konserwacji ma kluczowe znaczenie przy stosowaniu płyt drogowych. Gwarantuje to, że społeczeństwo i pracownicy pozostaną bezpieczni przed wypadkami na placach budowy i niedokończonych drogach. Korzyści dla bezpieczeństwa wynikające z tymczasowego pokrycia dziur i szczelin przyczepnymi, antypoślizgowymi płytami drogowymi są znaczne.

## Ładowność

Płyty drogowe zaprojektowano tak, aby wytrzymywały wyjątkowo duże obciążenia, takie jak w pełni załadowane ciężarówki i duże pojazdy budowlane. Zastosowana stal o wysokiej wytrzymałości umożliwia każdej płycie wytrzymanie ciężaru na oś wynoszącego 16 ton lub więcej. Pozwala to na wykorzystanie płyt drogowych w prawie wszystkich pracach publicznych lub projektach budowlanych, niezależnie od wielkości pojazdów i sprzętu, który musi po nich przejeżdżać.

Niektóre płyty drogowe są przystosowane do wytrzymywania stałych obciążeń przekraczających 2000 funtów na stopę kwadratową (psf). Jest to wystarczające do obsługi nacisków na oś załadowanych przyczep ciągnikowych, wywrotek, dźwigów, równiarek i innych ciężkich maszyn. Płyty zaprojektowano tak, aby równomiernie rozłożyć ciężar, aby nie naruszyć powierzchni pod spodem ani nie stworzyć niebezpiecznych warunków.

Właściwy montaż ma kluczowe znaczenie, aby płyty drogowe mogły wytrzymać zamierzone natężenie ruchu i uniknąć wyboczenia lub zatonięcia pod obciążeniem. Jednak po prawidłowym ułożeniu na stabilnej podstawie te solidne kryte mosty wytrzymują taki sam ciężar jak standardowa jezdnia. Firmy specjalizujące się w dostawach płyt drogowych mogą polecić odpowiednie produkty dla przewidywanego ruchu na podstawie analizy mas pojazdów, konfiguracji kół i osi oraz częstotliwości użytkowania.

Płyty drogowe stanowią idealne rozwiązanie tymczasowe dla dróg, parkingów, placów składowych i innych miejsc, które pomimo trwającej budowy muszą wytrzymać typowe obciążenia ruchem drogowym. Ich niezrównana wytrzymałość i trwałość zapewniają bezpieczeństwo pracownikom i społeczeństwu, ułatwiając jednocześnie codzienne funkcjonowanie.

## Montaż płyt drogowych

Montaż płyt drogowych wymaga specjalistycznego sprzętu, takiego jak dźwigi lub wózki widłowe, do podnoszenia i ustawiania płyt. Prawidłowa instalacja ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i wydajności.

Oto kilka wskazówek dotyczących montażu płyt drogowych:

- Do podnoszenia płyt używaj dźwigów lub ładowarek teleskopowych. Można również używać wózków widłowych, jeśli są przystosowane do udźwigu. Podczas podnoszenia należy upewnić się, że dźwig lub wózek widłowy stoi na twardym, równym podłożu.

- Przygotuj miejsce montażu płyt, usuwając gruz, wyrównując nierówne powierzchnie i zapewniając odpowiedni drenaż. Podłoże powinno być zagęszczone i stabilne.

- Określ układ płyt i miejsca, w których będą zachodzić na siebie. Zaplanuj kolejność ustawiania i łączenia płytek.

- Do mocowania płyt do podnoszenia należy używać drążków rozporowych, zawiesi i olinowania przystosowanego do ciężaru ładunku. Należy przestrzegać wszystkich protokołów bezpieczeństwa.

- Ostrożnie umieść płytkę na miejscu, powoli ją opuszczając. Podczas umieszczania pracowników pracownicy powinni zachować bezpieczną odległość.

- Prawidłowo wyrównaj i połącz płyty na zakładkach za pomocą kołków lub śrub. Połączenia muszą wytrzymywać obciążenia pojazdów.

- Sprawdź zamontowane płyty, aby upewnić się, że są wypoziomowane, stabilne i bezpieczne dla ruchu. Sprawdź, czy na krawędziach płyt nie występuje ryzyko potknięcia.

- Używaj tymczasowych ramp lub skośnych płyt krawędziowych, aby zapewnić płynne przejścia na i z płyt drogowych.

- Zabezpieczyć krawędzie obwodowe płyt, aby zapobiec przesuwaniu się. W razie potrzeby należy zastosować tyczenie, przypinanie, krawężniki lub inne zabezpieczenia krawędzi.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapewnić prawidłową instalację i bezpieczne użytkowanie. Nieprawidłowy montaż może skutkować awarią płyty.

Właściwa obsługa dźwigu, olinowanie, rozmieszczenie płyt i zabezpieczenie krawędzi to istotne kroki w celu bezpiecznego i efektywnego użytkowania płyt drogowych. Staranny montaż zapobiega zagrożeniom.

## Konserwacja

Właściwa konserwacja płyt drogowych ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i trwałości. Płyty drogowe należy regularnie sprawdzać pod kątem pęknięć, odkształceń i innych oznak zużycia. Z płyt należy również usunąć brud, gruz i stojącą wodę, aby zapobiec ryzyku poślizgu i korozji w miarę upływu czasu.

**Kontrola**

Płyty drogowe należy sprawdzać wzrokowo przed każdym użyciem. Sprawdź, czy nie powstają pęknięcia lub dziury, ponieważ mogą one mieć wpływ na integralność strukturalną płyty. Sprawdź również, czy nie ma wypaczeń lub zgięć, ponieważ może to uniemożliwić płaskie ułożenie płyt. Upewnij się, że na powierzchni płyty nie nagromadził się brud, lód ani inne zanieczyszczenia.

**Czyszczenie**

Płyty drogowe narażone na działanie czynników atmosferycznych wymagają okresowego czyszczenia. Użyj sztywnej szczotki i wody, aby usunąć zaschnięte błoto i brud. Do usuwania zanieczyszczeń można również użyć sprężonego powietrza. Do czyszczenia należy unikać stosowania rozpuszczalników lub żrących środków chemicznych. Natychmiast wytrzyj wszelkie rozlane ciecze lub płyny z płyty.

**Składowanie**

Kiedy płyty drogowe nie są używane, należy je odpowiednio przechowywać, aby zapobiec uszkodzeniom. Płyty układaj płasko i równomiernie na belkach lub paletach. Jeśli układasz je w stosy wielokrotne, umieść sklejkę pomiędzy każdą płytą. Przechowuj płytki w pomieszczeniu lub użyj wodoodpornej osłony, jeśli przechowujesz je na zewnątrz. Unikaj pozostawiania talerzy w stojącej wodzie lub wystawiania ich na działanie trudnych warunków pogodowych przez dłuższy czas. Właściwe przechowywanie pomoże przedłużyć żywotność płyt drogowych.

## Koszt

Koszt korzystania z płyt drogowych może się znacznie różnić w zależności od tego, czy je kupujesz, czy wynajmujesz, ile potrzebujesz oraz od czynników takich jak transport i robocizna. Oto przegląd najważniejszych kwestii związanych z kosztami:

**Koszt zakupu**

- Ceny płyt drogowych wahają się od 100 USD za płytę do 1000 USD lub więcej za płytę, przy czym większość mieści się w przedziale od 300 do 500 USD za płytę.

- Materiał wpływa na cenę - stal jest generalnie najtańsza, natomiast kompozytowe płyty polimerowe są droższe.

- Rozmiar ma znaczenie - większe i grubsze płyty drogowe, które wytrzymują większe obciążenia, są droższe.

- Opcje niestandardowe, takie jak powłoki antypoślizgowe, otwory do podnoszenia lub kolory o wysokiej widoczności, zwiększają koszty.

**Koszt wynajmu**

- Stawki wynajmu zazwyczaj wahają się od 50 do 150 dolarów tygodniowo, w zależności od rozmiaru i funkcji. Warunki wynajmu są często miesięczne.

- Obowiązują opłaty za dostawę/odbiór, które mogą wynosić 100 USD lub więcej w jedną stronę, jeśli pojazd znajduje się daleko od wypożyczalni.

- Często wymagane są kaucje w wysokości ponad 1000 USD, zwracane po powrocie w dobrym stanie.

**Transport**

- Transport wielu ciężkich płyt wymaga ciężarówki lub przyczepy z platformą i potencjalnie specjalnego sprzętu, takiego jak dźwig lub wózek widłowy.

- Opłaty za dostawę/transport mogą sięgać setek dolarów w jedną stronę, w zależności od przebiegu i ilości.

**Praca**

- Prawidłowe rozmieszczenie i konfiguracja płyt drogowych wymaga przeszkolonych operatorów wyposażonych w odpowiedni sprzęt, taki jak listwy rozporowe, zwężki i maszyny podnoszące.

- Praca znacząco zwiększy całkowity koszt, przy stawkach godzinowych na ogół zaczynających się od około 50 dolarów za godzinę na pracownika.

Całkowity koszt zakupu płyt drogowych jest bardzo zróżnicowany, natomiast wynajem może być bardziej opłacalną opcją w zależności od długości projektu i wymagań transportowych. Właściwa dostawa, konfiguracja i robocizna wiążą się również z dodatkowymi, poważnymi wydatkami. Aby kontrolować koszty, konieczne jest staranne planowanie.

## Najlepsi producenci

Branża produkcji płyt drogowych jest zdominowana przez kilku głównych światowych graczy. Oto kilku wiodących producentów płyt drogowych i stalowych pokryw wykopów:

#### Specjalności konstrukcyjne

- Mieszka w Stanach Zjednoczonych

- Produkuje stalowe płyty drogowe i płyty do wykopów

- Oferuje produkty takie jak SuperMat, które mogą obsługiwać ciężkie ładunki pojazdów

- Dostępne opcje niestandardowe do zastosowań specjalnych

#### Grupa Systemów Podpisów

- Globalna firma z siedzibą w Australii

- Główny producent płyt drogowych ze stali i włókna szklanego

- Produkty posiadające certyfikaty spełniające różne międzynarodowe standardy

- Szeroka gama płyt okopowych, okrągłych i uniwersalnych

#### Bezpieczeństwo Proliny

- Brytyjski producent płyt drogowych i pokryw rowów

- Oferuje blachy stalowe w różnych rozmiarach i nośnościach

- Płyty przeznaczone do tymczasowego dostępu i ochrony podłoża

- Opcje niestandardowe obejmują powłoki antypoślizgowe i kolorowe płyty

#### JSP

- Firma z siedzibą w Kielcach produkująca płyty drogowe w Polsce

- Linia produktów obejmuje okrągłe pokrywy włazów, płyty kwadratowe,

- Opcje dla płyt gładkich i z wypustkami (antypoślizgowymi).

- Możliwość wykonania na wymiar na podstawie rysunków lub próbek

Powiązane produkty

Komentarze ()

Zarejestruj nowe konto

Masz już konto?
Zaloguj lub REsetuj hasło