Płyn odkażający Lerasept T 430 1 litr

Płyn odkażający do dezynfekcji bakteriobójczy wirusobójczy do mat

Płyn odkażający do dezynfekcji bakteriobójczy wirusobójczy do mat 4.55 1 5 29

Twoja ocena została dodana.

Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.

Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.

ocena: 4.55 / 5
Nie oceniłeś jeszcze tego produktu.
Dostawa za darmo
Sprawdź
Pojemność
Cena netto: 60,00 zł
Cena brutto: 60,00 zł (z VAT)
Ilość

Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie.

Czas realizacji: 3 (dni)
Dostawa za darmo
Sprawdź
Zapytaj o produkt

Ten wyjątkowo wydajny płyn odkażający Lerasept T-430 1L wystarcza na przygotowanie około 50L roztworu.
Stosowany jest w celu zwalczania wszelkiego rodzaju drobnoustrojów i chorób powodowanych ich obecnością.

Lerasept T 430 – jest płynnym, pieniącym się środkiem dezynfekującym o silnym działaniu: bakteriobójczym (na wszystkie formy wegetatywne bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych), wirusobójczym i grzybobójczym. Lerasept T 430 zwalcza między innymi następujące drobnoustroje i choroby przez nie powodowane: baktterie Coli, botulizm, chlamydiozy, cholera, choroba Aujeszkyego, coroba Gumboro, choroba Mareka, choroba Newcastlea, grzybice-trychofitozy, ospa świń, otręt, parvo-wirusy, pomór, pryszczyca, salmonellozy, staphylokokoza, wścieklizna, zakażenia parvowirusowe, wirus ptasiej grypy.

Lerasept T 430 wykazuje długotrwałe działanie penetracyjne a także czyszczące. Posiada doskonałe właściwości lotne gwarantujące dezynfekcje powietrza w budynku.
Lerasept T 430 znajduje szerokie zastosowanie w dezynfekcji w rożnych sektorach rolnictwa, w tym do dezynfekcji obiektów, pojazdów oraz powierzchni w: 
- budynkach inwentarskich dla drobiu, trzody chlewnej i bydła,
- lecznicach weterynaryjnych,
- zakładach ubojowych,
- schroniskach dla zwierząt,
- pieczarkarniach itp.

Skład płynu Larasept t 430

9,6% glioksal,
5% aldehyd glutarowy,
3,7% formaldehyd,
8% czwartorzędowe sole amoniowe,
13,6% izopropanol

Dawkowanie

Preparat wykorzystywany poprzez: zamgławianie termiczne i ULV, opryskiwanie, kąpiele zanurzeniowe, maty i wanny dezynfekujące.
Pożądany efekt uzyskuje się stosując:
- opryskiwacze: 0,2 – 0,4 l roztworu roboczego na 1 m2 powierzchni, stężenie 0,5 - 2%.
- zamgławiacze termiczne: 1 l Leraseptu T 430 rozcieńczyć w 1 - 2 l wody plus 0,1l nośnika, na 1000 m3 kubatury.
- zamgławiacze elektryczne 1 l Leraseptu T430 + 5 l wody na każde 1000 m3
- brodziki i maty dezynfekcyjne: 2% roztwór Leraseptu T430 uzupełniając regularnie 2-3 razy w tygodniu.
Nr pozwolenia: MZ3201/07

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Acute Tox. 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
Skin Corr. 1B H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Resp. Sens. 1 H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie
wdychania.
Skin Sens. 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Muta. 2 H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
Carc. 1B H350 Może powodować raka.
STOT SE 3 H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Aquatic Acute 1 H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Aquatic Chronic 3 H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

2.2 Elementy oznakowania
- Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP. 

- Opis:
  • Mieszanina z niżej wymienionych składników z bezpiecznymi domieszkami (w roztworze wodnym).
  • Składniki niebezpieczne: CAS: 107-22-2 EINECS: 203-474-9 glioksal Muta. 2, H341; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315;

Nazwa handlowa: Lerasept® T 430
(ciąg dalszy od strony 2) 42.0
CAS: 7173-51-5
EINECS: 230-525-2
Reg.nr.: 01-2119945987-15
chlorek didecylodimetyloamonu
Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411; Acute
Tox. 4, H302
2,5-10%
CAS: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
glutaral
Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H331; Resp. Sens. 1, H334; Met. Corr.1,
H290; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411;
Skin Sens. 1, H317
2,5-10%
CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
Reg.nr.: 01-2119488953-20
formaldehyd
Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; Muta. 2, H341;
Carc. 1B, H350; Skin Corr. 1B, H314; Skin Sens. 1, H317
2,5-10%
Polymer Eter polietylenoglikolowy
Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302
2,5-10%
CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
Reg.nr.: 01-2119457558-25
propan-2-ol
Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
2,5-10%
Skład / Informacja dotyczaca składników:
Biobójcze substancje czynne: 9,6 g glioksal, 5,0 g glutaral (50%), 3,7 g formaldehyd i 8 g chlorek
didecylodimetyloamonium w 100 g koncentratu (ciecz).
Lerasept T 430
873 Przedmioty

Arkusz danych

Zastosowanie
Wewnątrz

Pobierz

Karta charakterystyki

Pobierz (244.85k)

Filtruj listę wariantów tego produktu

Pojemność: 1000ml 10 000ml
Zdjęcie Nr referencyjny Specyfikacja Ilość Cena Zniżka ilościowa Dodaj do koszyka
- 1000ml 873 60,00 zł -
add_circle Dodaj do koszyka
- 10 000ml 997 540,00 zł -
add_circle Dodaj do koszyka

Formy płatności:

  • Płatność przelewem tradycyjnym na konto firmowe Meblodex Bis nr konta mbank:34114020040000390281180485
  • Płatność kartą płatniczą za pomocą payu
  • Płatność przelewem internetowym payu
  • Płatność przelewem internetowym przelewy24.pl
  • Płatność przelewem odroczonym dla dużych firm, jednostek samorządowych, urzędów - 7 lub 14 dni
  • Płatność paypo zaplac po 30 dniach przelewy24.pl

Produkty powiązane

16 inne produkty w tej samej kategorii

Zarejestruj nowe konto

Masz już konto?
Zaloguj lub REsetuj hasło

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć