PRIVACYBELEID

WIPERS-MATS.COM ONLINE WINKEL

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1. Dit privacybeleid van de online winkel is informatief, wat betekent dat het geen bron van verplichtingen is voor servicegebruikers of klanten van de online winkel.

1.2. De beheerder van persoonlijke gegevens verzameld via de Online Store is Piotr Kwiatkowski, die een bedrijf runt onder de naam Meblodex Bis Piotr Kwiatkowski, ingeschreven in het Centraal Register en Informatie over Economische Activiteit van de Republiek Polen, bijgehouden door de minister verantwoordelijk voor economie, met: adres van de vestigingsplaats en adres voor levering: ul. . 1 maja 93, 25-614 Kielce, NIP 9591336445, REGON 292683225, e-mailadres: biuro@supermaty.pl, telefoonnummer: + 48 412020727 - hierna de "Beheerder" genoemd en de Online Store-dienstverlener en de verkoper.

1.3. De persoonsgegevens van de Ontvanger van de Dienst en de Klant worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens van 29 augustus 1997 (Journal of Laws 1997 nr. 133, item 883, zoals gewijzigd) (hierna: de Wet bescherming persoonsgegevens) en de wet betreffende elektronische diensten van 18 juli 2002 (Journal of Laws of 2002, No. 144, item 1204, zoals gewijzigd).

1.4. De beheerder besteedt speciale aandacht aan de bescherming van de belangen van betrokkenen en zorgt er met name voor dat de door hem verzamelde gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet; verzameld voor gespecificeerde, legitieme doeleinden en niet onderworpen aan verdere verwerking die onverenigbaar is met die doeleinden; feitelijk correct en toereikend met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en opgeslagen in een vorm die identificatie mogelijk maakt van personen op wie ze betrekking hebben, niet langer dan nodig is om het doel van de verwerking te bereiken.

1.5. Alle woorden, zinnen en acroniemen die op deze website verschijnen en beginnen met een hoofdletter (bijv. Verkoper, online winkel, elektronische service) moeten worden begrepen in overeenstemming met hun definitie in het online winkelreglement op de website van de online winkel.

2. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED VAN GEGEVENSVERZAMELING EN ONTVANGERS VAN GEGEVENS

2.1. Telkens het doel, de reikwijdte en de ontvangers van de gegevens die door de beheerder zijn verwerkt, zijn het resultaat van acties die door de servicegebruiker of klant in de online winkel zijn ondernomen.

Als de klant bijvoorbeeld kiest voor persoonlijke verzameling in plaats van koerier bij het plaatsen van de bestelling, worden zijn persoonlijke gegevens verwerkt voor het sluiten en uitvoeren van de verkoopovereenkomst, maar worden deze niet langer beschikbaar gesteld aan de vervoerder die de verzending uitvoert op verzoek van de beheerder.

2.2. Mogelijke doeleinden van het verzamelen van persoonlijke gegevens van Dienstontvangers of Klanten door de Beheerder:

2.2.1. sluiting en uitvoering van de verkoopovereenkomst of het contract voor het aanbieden van elektronische services (bijv. account).

2.2.2. direct marketing van eigen producten of diensten van de Beheerder.

2.3. Mogelijke ontvangers van persoonlijke gegevens van klanten van de online winkel:

2.3.1. In het geval van een Klant die de Online Store gebruikt met de wijze van levering per pallet of koerier, verstrekt de Beheerder de verzamelde persoonlijke gegevens van de Klant aan de geselecteerde vervoerder of tussenpersoon die de verzending uitvoert op verzoek van de Beheerder.

2.3.2. In het geval van een Klant die de Online Store gebruikt met de methode van elektronische betaling of een betaalkaart, verstrekt de Beheerder de verzamelde persoonlijke gegevens van de Klant aan de geselecteerde entiteit die de bovengenoemde betalingen uitvoert in de Online Store.

2.4. De Beheerder kan de volgende persoonsgegevens van Dienstontvangers of Klanten die de Online Store gebruiken verwerken: naam en achternaam; e-mailadres; contact telefoonnummer; afleveradres (straat, huisnummer, appartementnummer, postcode, stad, land), woonplaats / bedrijfsadres / geregistreerd adres (indien anders dan het afleveradres). In het geval van Klanten of Klanten die geen consumenten zijn, kan de Beheerder bovendien de bedrijfsnaam en het REGON-nummer van de Klant of de Klant verwerken.

2.5. Het verstrekken van persoonlijke gegevens waarnaar in het bovenstaande punt wordt verwezen, kan noodzakelijk zijn voor het sluiten en uitvoeren van de verkoopovereenkomst of het contract voor het aanbieden van elektronische services in de online winkel. Telkens wanneer de reikwijdte van de gegevens die nodig zijn om een ​​contract te sluiten, eerder is aangegeven op de website van de online winkel en in het online winkelreglement.

3. COOKIES EN BEDRIJFSGEGEVENS

3.1. Cookies zijn kleine tekstinformatie in de vorm van tekstbestanden, verzonden door de server en opgeslagen aan de zijde van de persoon die de website van de online winkel bezoekt (bijv. Op de harde schijf van een computer, laptop of op de geheugenkaart van de smartphone - afhankelijk van welk apparaat het gebruikt) bezoek aan onze online winkel). Gedetailleerde informatie over cookies en de geschiedenis van het maken ervan zijn onder andere te vinden hier: http: //pl.wikipe

Map

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password