Płyn do czyszczenia mat esd antyelektrostatycznych 750 ml 0662641756946

Płyn do czyszczenia mat esd antyelektrostatycznych 750 ml

Płyn do czyszczenia mat esd antyelektrostatycznych 750 ml 4.56 1 5 32

Twoja ocena została dodana.

Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.

Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.

ocena: 4.56 / 5
Nie oceniłeś jeszcze tego produktu.
Dostawa od 18,00 PLN
Sprawdź
Czas realizacji: 7 (dni)
Dostawa od 18,00 PLN
Sprawdź

Cena brutto: 82,97 PLN (z VAT)

Cena netto: 82.97 PLN

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni : 102,05 PLN
Ilość

Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie.

Zapytaj o produkt

100% Bezpieczeństwa

Każda transakcja w naszym sklepie jest ubezpieczonaDogodne formy płatności

Zapłać tak jak chcesz - wybierz dogodną formę płatności za zamówienie

Sklep z doświadczeniem

Sprzedajemy nasze produkty od 2013 roku dla dużych firm, sieci, gmin i urzędów

Najtańsza wysyłka

Oferujemy najtańszą wysyłkę na terenie całej Europy


Płyn środek czyszczący zalecany jest do stelażowych maty stołowych i podłogowych.
Jego nieścierna formuła nie pozostawia błony i została zaprojektowana w celu zwiększenia statycznych właściwości rozpraszających bezpiecznych powierzchni ESD.
Skutecznie usuwa pozostałości topnika, olej, ślady palców i brud.
Wygodny spray do spryskiwaczy butelek o pojemności 750 ml.

Strona 1
Środek czyszczący do maty antystatycznej 0662641756946 ean
Środek czyszczący do przewodzących lub rozpraszających mat stołowych, w 1 litrowej butelce lub 20 litrowym pojemniku uzupełniającym
Nr specyfikacji:
Karta Charakterystyki 32-600-0001/0020 VE 12/04
Napisane na: 01/12/2004
Zaktualizowano: 01.06.2012
IDENTYFIKACJA PRODUKTU
Nazwa produktu:
Środek czyszczący do maty antystatycznej
Zastosowanie produktu:
Oczyść powierzchnie przewodzące lub rozpraszające
Numer części przedmiotu:
32-600-0001 na 1 litrową butelkę
32-600-0020 dla 20-litrowego pojemnika zapasowego
W nagłych wypadkach chemicznych:
INFORMACJE O SKŁADNIKACH
Chemiczny
 • Numer CAS Procent
 • Dejonizowana woda 7732-18-5 93 - 98%
 • Izopropanol 67-63-0 < 1%
 • Etylenodiaminotetraoctan tetrasodu 13235-36-4 < 1%
 • Wodorotlenek sodu 1310-73-2< 1%
 • Etylobis(hydroksyetylo)łój alkil, etoksylowany, siarczany Et68071-95-4< 1%
 • Kwas benzenosulfonowy, pochodne C-10-16 alkilowe, sole wapnia 68584-23-6 < 1%
 • Etanol, 2,2'-iminobis- 111-42-2 < 1%
 • Alkohole, C10-14, etoksylowane 66455-15-0 < 1%
IDENTYFIKACJA ZAGROŻENIA
 • Podrażnia oczy i skórę
 • Xi – drażniący
 • R36/38 - Działa drażniąco na oczy i skórę

Strona 2
PIERWSZA POMOC
Inhalacja:
Wyprowadzić na świeże powietrze. Jeśli oddychanie jest trudne, skontaktuj się z lekarzem
Uwaga
Kontakt ze skórą:
Umyć mydłem i wodą. Uzyskaj pomoc medyczną, jeśli
podrażnienie utrzymuje się.
Kontakt wzrokowy:
Natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody. Uzyskaj opiekę medyczną
uwaga, jeśli podrażnienie nie ustępuje
Przyjmowanie pokarmu:
W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów
Poszukaj pomocy medycznej
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
 • Szczególne niebezpieczeństwo:
 • Ten materiał nie jest łatwopalny.
 • Temperatura zapłonu i metoda:
 • Brak, ASTM D-56 (znacznik CC)
 • Granice palności:
 • DGW: nie dotyczy
 • UEL: nie dotyczy
 • Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
 • Środki gaśnicze:
 • Woda, piana, sucha chemia i dwutlenek węgla
 • Sprzęt gaśniczy:
 • Jak w przypadku każdego pożaru, noś niezależne oddychanie
 • aparat
 • Zapotrzebowanie na ciśnienie
 • (MSHA/NIOSH
 • zatwierdzone lub równoważne) oraz pełny sprzęt ochronny.
 • Niebezpieczne produkty spalania:
 • Dym, opary i tlenki węgla
 • Niebezpieczne produkty rozkładu:
 • Nie oczekiwano
ŚRODKI PRZYPADKOWEGO UWOLNIENIA
Rozlanie gruntu:
 • Wchłonąć płyn i wyszorować obszar detergentem i wodą.
Wyciek wody:
 • Unikaj spływania do kanałów burzowych i rowów prowadzących do dróg wodnych.

Strona 3
OBSŁUGA I PRZECHOWYWANIE
Obsługiwanie:
Dokładnie umyć po użyciu. Używaj tylko w dobrze wentylowanym
obszar. Przestrzegaj wszystkich środków ostrożności dotyczących karty charakterystyki/etykiety, nawet po tym, jak pojemnik jest
opróżnione, ponieważ mogą zawierać pozostałości produktu. Przechowuj w
chłodne, suche miejsce.
Temperatury przechowywania: Przechowywać w chłodnym miejscu w oryginalnym opakowaniu i chronić formę
światło słoneczne.
Ciśnienie przechowywania:
Przechowywać w lokalnym ciśnieniu atmosferycznym.
Ogólny:
Przestrzegaj dobrych praktyk porządkowych. Śledź wszystkie arkusze MSD
i ostrzeżenia na etykietach nawet po opróżnieniu pojemnika.
KONTROLA NARAŻENIA / OCHRONA OSOBISTA
Respirator:
Respirator oczyszczający powietrze zatwierdzony przez NIOSH/MSHA z organicznym
nabój parowy lub kanister mogą być dopuszczalne pod pewnymi
okoliczności, w których oczekuje się, że stężenia w powietrzu będą
przekroczyć limity ekspozycji. Ochrona zapewniana przez oczyszczanie powietrza
maski oddechowe są ograniczone. Użyj dostarczonego powietrza o nadciśnieniu
respirator, jeśli istnieje możliwość niekontrolowanego uwolnienia,
poziomy narażenia nie są znane, ani żadne inne okoliczności
tam, gdzie maski oczyszczające powietrze mogą nie zapewniać odpowiedniego
ochrona.
Ochrona rąk:
Zalecane rękawice: Solvex, Neoprene, Viton, Butyle, Buna,
naturalny lateks są dopuszczalne.
Ochrona oczu:
W normalnych warunkach nosić okulary ochronne. Gdzie jest
rozsądne prawdopodobieństwo kontaktu z cieczą, nosić bryzgoszczelną
okulary ochronne
Inne zalecenia: Prysznic awaryjny i urządzenie do przemywania oczu powinny znajdować się w pobliżu
bliskość.
Wentylacja:
Brak szczególnych wymagań dotyczących wentylacji
FIZYCZNE I CHEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI
Wygląd, kolor, zapach:
Płynny, lekko niebieski o przyjemnym mydlanym zapachu
pH:
8 - 11
Temperatura wrzenia (°C) :
Aplikacja. 100

Strona 4
Punkt zapłonu:
Nie dotyczy
Temperatura samozapłonu:
Nie dotyczy
Ciśnienie pary (hPa):
<16 do 55°C
Rozpuszczalność w wodzie:
100
Gęstość w wodzie (woda = 1):
Aplikacja. 1
Gęstość pary (powietrze = 1):
Nie dotyczy
% substancji lotnych:
Aplikacja. 6%
Szybkość parowania:
Aplikacja. 1
Lepkość (mPa.S):
< 100
STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
Stabilność:
Stabilny. Polimeryzacja nie nastąpi.
Materiał niezgodny:
Może się rozkładać po podgrzaniu
Niebezpieczny rozkład:
Wymuszone spalanie daje węgiel i silikon
tlenki
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Wyniki przeprowadzonego badania toksyczności składników:
EFEKT NA OCZY: Mieszanina jest umiarkowanie drażniąca dla oczu
EFEKT SKÓRNY: Powoduje podrażnienie skóry
Ludzkie doświadczenie:
OSHA / NTP / DHHS - ten produkt zawiera pozostałości etylenu
tlenek, który jest znanym czynnikiem rakotwórczym wymienionym w 11 raporcie z
substancje rakotwórcze (RoC) i lista czynników rakotwórczych NIOSH. Tlenek etylenu to
NTP i IARC wymienione jako rakotwórcze.
INFORMACJA EKOLOGICZNA
Alkohol izopropylowy ma wysokie biochemiczne zapotrzebowanie na tlen i może powodować tlen
zubożenie w systemach wodnych, niski potencjał wpływu na organizmy wodne, niski potencjał do
wpływają na metabolizm drobnoustrojów z wtórnego przetwarzania odpadów, niski potencjał wpływu na
kiełkowanie niektórych roślin, wysoki potencjał do biodegradacji (niska trwałość) z
nieprzystosowane mikroorganizmy z osadu czynnego.

Strona 5
POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Metoda jednorazowa:
Utylizować zgodnie z wymogami władz lokalnych
INFORMAJE O TRANSPORCIE
Numer ONZ: Niesklasyfikowane
Uwagi dotyczące transportu kolejowego: Niesklasyfikowane
Uwagi dotyczące transportu morskiego: Niesklasyfikowane
Uwagi dotyczące transportu lotniczego: Niesklasyfikowane
US DOT Informacje: mPrawidłowa nazwa przewozowa
Materiał nieszkodliwy!
Klasa zagrożenia: nie dotyczy
IATA: Prawidłowa nazwa przewozowa
Materiał nieszkodliwy!
Klasa zagrożenia: nie dotyczy

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW:
Przepisy federalne Stanów Zjednoczonych
Ta karta MSDS jest zgodna z regułą komunikacji OSHA, 29 CFR 1910.1200
CERCLA / Superfund, 40 CFR 117.302: Pozostały tlenek etylenu, RQ=10
Etery glikolu, RQ=1
Ustawa o superfunduszu i ponownej autoryzacji SARA z 1986 r. Tytuł III sekcje 302 311 312 i 313:
* Sekcja 302 — Wyjątkowo niebezpieczne substancje (40 CFR 355): Żadna z substancji chemicznych nie jest
sekcja 302 zagrożeń
* Sekcja 311/312 - Wymagania MSDS (40 CFR 370): Według naszej oceny zagrożeń, to
produkt nie jest niebezpieczny
* Sekcja 313 - Lista toksycznych chemikaliów (40 CFC 372): Ten produkt nie zawiera
chemikalia (na poziomie 1% lub wyższym) znajdujące się na 313 liście toksycznych chemikaliów.
Ustawa o kontroli substancji toksycznych (TSCA): Wszystkie substancje znajdują się na liście TSCA
Ustawa o ochronie i odzyskiwaniu zasobów (RCRA 40 CFR 261) podczęść Cand D
Federalna ustawa o kontroli zanieczyszczenia wody, 40 CFR 401.15 (dawniej sekcja 307) 40 CFR 116:
Ten produkt nie zawiera wymienionych chemikaliów.
Przepisy stanowe: California propozycja 65: ten produkt zawiera składnik resztkowy
(tlenek etylenu, nr CAS 75-21-8) znany w stanie Kalifornia jako powodujący raka

Strona 6
Przepisy międzynarodowe
Kanada WHMIS: Ten produkt został sklasyfikowany zgodnie z kryteriami zagrożenia
CPR i MSDS zawierają wszystkie informacje wymagane przez CPR
Numery EINECS w Europie
Dejonizowana woda:
231-791-2
Alkohol izopropylowy:
200-661-7
Wodorotlenek sodu:
215-185-5
Kwas benzenosulfonowy, C10-16-alkil
pochodne, sole wapnia:
271-529-44
Etanol, 2,2'-iminobis-:
203-868-0
Odniesienia do przepisów brytyjskich:
Przepisy dotyczące chemikaliów (informacje o zagrożeniach i opakowania)
1993
Dyrektywy UE
Dyrektywa o substancjach niebezpiecznych 67/548
Dyrektywa o preparatach niebezpiecznych 88/379
System szczegółowych informacji dotyczących niebezpiecznych
preparaty 91/155
Akty ustawowe :
Chemikalia (informacje o zagrożeniach i opakowania)
Przepisy prawne
kontrola substancji niebezpiecznych dla zdrowia
Zatwierdzony kodeks postępowania:
Klasyfikacja i oznakowanie substancji oraz
Preparaty niebezpieczne dla dostaw
Wskazówki :
Limity narażenia zawodowego EH40. Wprowadzenie do języka lokalnego
Wentylacja wyciągowa HS(G)37. CHIP dla każdego
HSG(108).
Najlepiej jak potrafimy, niniejsza karta charakterystyki została napisana zgodnie z dyrektywą REACH
EC1907/2006 Załącznik II wymagania. Ten produkt nie podlega ograniczeniom REACH. To
nie zawiera żadnych kandydatów na SvHC.
INNE INFORMACJE
Oznaczenie zagrożenia:
Xi Drażniący
Zawiera:
Wodorotlenek potasu
Etykieta produktu Zwrot ryzyka:
R36/38 - Działa drażniąco na oczy i skórę
Środki ostrożności:
Używaj tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Unikaj kontaktu ze skórą
i oczy. Rękawice i ochrona oczu Zalecane. Oko
kontakt: natychmiast zmyć wodą z mydłem.
Klasyfikacja zagrożeń NFPA:
(1) Ogień (1) Zdrowie
(0) Reaktywność

Strona 7
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dokładne. Jednak ani
NOTRAX ani żaden z jego podmiotów zależnych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność lub kompletność informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Ostateczne określenie przydatności dowolnego materiału jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Wszystkie materiały mogą stanowić nieznane zagrożenia i powinny być: używane z ostrożnością. Chociaż niektóre zagrożenia są opisane w niniejszym dokumencie, nie możemy zagwarantować, że te są jedynymi zagrożeniami, które istnieją.
Notrax
057SMC0100
36 Przedmioty

Arkusz danych

Waga
750 ml
Zastosowanie
Wewnątrz
Antystatyczna esd
Tak

Pobierz

karta techniczna płyn esd

opis techniczny płynu do mat esd

Pobierz (523.05k)

Formy płatności:

 • Płatność przelewem tradycyjnym na konto firmowe Meblodex Bis nr konta mbank:34114020040000390281180485
 • Płatność kartą płatniczą za pomocą payu
 • Płatność przelewem internetowym payu
 • Płatność przelewem internetowym przelewy24.pl
 • Płatność przelewem odroczonym dla dużych firm, jednostek samorządowych, urzędów - 7 lub 14 dni
 • Płatność paypo zaplac po 30 dniach przelewy24.pl

Może ci się spodobać również

Produkty powiązane

16 inne produkty w tej samej kategorii

Zarejestruj nowe konto

Masz już konto?
Zaloguj lub REsetuj hasło